Podaj swój login:
Kontakt

Nasz numer: +48 32 259-83-99
1

Aplikacje
Mobilne

Android, iOS, Windows Phone, Windows 8 RT

Z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi deweloperskich.
2

Aplikacje
Desktopowe

Wydajne aplikacje nie wymagające dostępu do Internetu.

Wykorzystujące w pełni możliwości komputera. Napisane według standardów z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań takich jak .NET Framework.
3

Aplikacje
Webowe

Skalowalne strony webowe i serwery API

Posiadamy doświadczenie w środowiskach ASP.NET, ASP.NET MVC oraz php.
4

Gotowe
Rozwiązania

Sprzedaż i udostępnianie oprogramowania

  • UPSA- analiza i skanowanie kart testowych, ankiet i innych formularzy
  • AS-ASK- system internetowy do obsługi głosowań, quizów, wyświetlania pytań dla wykładowców, oceny wykładów
  • AS-Event- aplikacja mobilna z CMS dla wydarzenia
  • AS-SMS- quizy, wysyłanie pytań itp. za pomocą SMS
  • MEETING24/AS-SOK- obsługa konferencji + Platforma Cyfrowa – konferencje online, Internetowe Strefy Uczestnika (transmisje, interaktywny program, wystawy, plakaty i inne)
  • AS-Timer-Kontrola czasu prezentacji
  • AS-Voting- testy, ankiety, quizy itp. za pomocą pulpitów

Organizujesz konferencje stacjonarnie, online, hybrydowo – zapytaj o naszą Platformę MEETING24